HR Passport

HR Passport (5)

Saturday, 14 March 2015 19:25

Coaching - ορισμός & οφέλη

Written by hradmin

Τι είναι τελικά το coaching;

Απαντήσεις από τους coachees της HR Passport.

«Το coaching αφορά σε μία διαδικασία αυτογνωσίας κατά την οποία o coachee σε συνεργασία με τον/την coach, θέτει τους στόχους, εντοπίζει και απαλείφει παράγοντες ή συμπεριφορές που λειτουργούν ανασταλτικά προς τον στόχο και σχεδιάζει μεθοδικά βήματα προς την επίτευξή τους».

«Ένας συνδυασμός επαγγελματικού προσανατολισμού, καθοδήγησης ως προς την ανακάλυψη δυνατοτήτων και την αυτοαναζήτηση και ψυχολογικής υποστήριξης».

«Μια διαδικασία αυτοπαρατήρησης που διευκολύνει στη χαρτογράφηση των δυνατοτήτων σου και στην τακτοποίηση των σκέψεών σου».

«Μία βοήθεια στο τρόπο σκέψης μου και πώς εγώ ο ίδιος να δίνω λύσεις στα προβλήματα και τις προκλήσεις που μου παρουσιάζονται. Πώς να εντοπίζω τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μου και πώς να προωθώ αποτελεσματικά τον εαυτό μου στο εργασιακό μου περιβάλλον. Βοήθεια στο να κατανοήσω περισσότερο τον εαυτό μου.

«Είναι ένας τρόπος να φέρει το άτομο στην επιφάνεια τις αξίες του, τις δεξιότητες του. Είναι ώθηση να αποφασίσει, αλλά με τις δικές του συνειδητές διαδικασίες. Είναι επίσης μια βαθμιαία κινητοποίηση, η οποία θέλει τον χρόνο της για να αποδώσει, ενώ πρακτικά τουλάχιστον εμένα με έφερε αντιμέτωπο με πράγματα που γνώριζα και για κάποιο λόγο τα είχα θάψει».

«Μια διαδραστική διαδικασία μεταξύ coach και coachee οπού μέσα από συζήτηση, καθοδήγηση και ενδυνάμωση που παρέχεται απο τον coach, ο cοachee εντοπίζει τα βήματα/στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει, για να πετύχει τους στόχους και τις επιθυμίες του».

Ποια τα οφέλη του coaching;

«Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, μεθοδικότητα στο σχεδιασμό βημάτων, εργαλεία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Έχω την σιγουριά ότι αν χρειαστώ μια δεύτερη γνώμη σε μια απόφαση μπορώ να συμβουλευτώ την coach μου».

«Έχω ξεκαθαρίσει περισσότερο τι με περιορίζει να εξελιχθώ και μπορώ να διαχωρίσω τα στοιχεία του χαρακτήρα μου από τα αντικειμενικά εμπόδια. Έχω βάλει περισσότερη τάξη στη σκέψη μου και καλύτερη δομή στα βήματα που πρέπει να κάνω, για να πετύχω κάτι συγκεκριμένο. Έχω καλύτερη αντίληψη της επαγγελματικής εμπειρίας μου, καθώς επίσης και των αξιών που αναζητάω στον επαγγελματικό χώρο. Αντιλαμβάνομαι καλύτερα τη σημασία του branding και την ανάγκη να οριοθετήσω με ακρίβεια τις υπηρεσίες που προσφέρω».

«Αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, περισσότερη ευελιξία στη σκέψη, εντοπισμό των παραμέτρων σε κάθε ζήτημα, πιο ψύχραιμη εμπειρία των βιωμάτων μου»

«Να αναγνωρίσω κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου ως θετικά και να αποκτήσω περισσότερη αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση καταστάσεων. Να τολμήσω το κάτι διαφορετικό χωρίς να με ενδιαφέρει τόσο η γνώμη των άλλων. Να ξεκαθαρίσω κάποια συγκεχυμένα επαγγελματικά θέματα μέσα μου. Να υποστηρίζω παραπάνω τον εαυτό μου, να διεκδικώ! Να βλέπω πιο αισιόδοξα τα διάφορα επαγγελματικά μονοπάτια. Να σκέφτομαι περισσότερο 'out of the box'».

«Πιο στρατηγική οπτική της επαγγελματικής μου ζωής, πιο αποτελεσματική και στοχευμένη επικοινωνία, απελευθέρωση από αρνητικές και ενοχικές σκέψεις και ενδυνάμωση ικανοτήτων, μεγάλη συνεισφορά του coaching στο να αποκτήσω εσωτερικό κεντρο ελέγχου της ζωής μου και αυξημένο ορίζοντα θεώρησης των επιλογών μου»

Wednesday, 18 May 2011 03:57

Associates

Written by Administrator


 

Sofia Karakasi

Sofia Karakasi

Born and raised in Athens, Sofia graduated in 1995 from the Classical Lyceum of Anavryta and was awarded the 1st scholarship for successful entry at the Communication and Mass Media Department of Panteion University. Aiming at combining her keen interests in communication and psychology, she studied Social & Organisational Psychology (MSc) at the London School of Economics and Political Science.

Her professional experience entails several positions of responsibility, which combined communication (internal and corporate) with human resource management, in corporations of different sizes and business sectors (banking, high-tech industry, consulting services, publishing, public relations). Highly valuable was her experience as editor-in-chief of a Human Resources magazine, which offered her the opportunity to gain a deep understanding of the challenges and trends of the field, as well as to interview global thinkers, senior managers and HR professionals in Greece and the world.

Believing in the value of constant personal and professional improvement, she attended during 2008-2009 an annual program in Executive Coaching & Organisational Development, certified by the international reputable organisation Association for Coaching.

She speaks English, French, German and Spanish. She loves hiking, traveling, cinema, music and creative writing. 

Maria Lassithiotaki

Maria Lassithiotaki

Maria Lassithiotaki was born and raised in Crete. She studied Law at the University of Athens, and after many years of professional experience she turned to Psychology. She participated in the entrance exams of the Department of Psychology at the University of Crete, from which she graduated.

She works as a psychologist, choosing to combine and use the Legal Thought, the Argument and the Persuasion strategies in Communication and in Personal Development. In line with the aforementioned concepts, she organizes psychotherapeutic groups and lectures, and provides voluntarily advisory services to kindergartens and non profitable organisations.

She continues to study and get training in every opportunity, "here and now", on the Systemic approach, Cognitive-Behavioral approach, Existentialism, Psychodynamic theories and other popular and unpopular approaches.

In her spare time she enjoys going to the theatre and to the cinema, reading, writing and travelling to visit her children who live abroad. Occasionally she participates in TV programs and writes psychological articles for magazines and newspapers.

Wednesday, 18 May 2011 03:56

Dimitra Karatolou

Written by Administrator

Dimitra KaratolouSince I was a child, I dreamt of pursuing a career through which I would be given the opportunity to explore, create and contribute socially to the implementation of positive changes. When I graduated from the German School of Athens, I felt that the ideal profession for me was journalism. Therefore, I aimed at the Communication and Mass Media Department of the University of Athens. While studying, I worked as a journalist at the International News Department of a nationwide broadcasting Greek TV station. Having developed a special interest in Psychology, I was thinking how many things I would change in the work environment I was. So, upon my graduation my dreams had changed. I headed for the UK, with scholarship due to excellent academic performance, to study Social and Organizational Psychology at the London School of Economics and Political Science. For my dissertation I researched the use of emotions in professional roles (emotional labour).

In 2001 I returned to Greece, kept creative writing as a hobby and started looking for a job in Human Resources. Pretty soon I was assigned positions of responsibility at leading national and multinational companies, both in Greece and Germany (retail, automotive, banking and education). Throughout my career in in-house HR roles I have been actively involved in recruiting and selection – until today I have conducted more than 6.000 interviews-, training, performance appraisal, employee surveys and change management. As truly valuable experiences I consider leading the training and certification of a multinational company's dealer network in Greece, setting up and reorganizing HR Departments, designing innovative systems for cross-cultural communication and carrying out Assessment and Development Centers.

The year 2006 was a milestone in my path because I reconsidered my career and lifestyle. For 6 months I moved to the island of Santorini where I worked as a winery tour guide. There my thoughts became clear, I started writing again, social and travel articles for Sunday and special magazines, and HR Passport was created in my mind: a holistic personal development service which would act as a teammate throughout the professional pursuits of a person, from school years until she/he continues to feel creative and restless.

This is how I embarked on the challenge of freelancing. Until today, while providing one to one coaching, I have designed and managed organizational development, teambuilding and training projects on various subjects. Aiming constantly also at my own personal and professional development, in 2009 and 2010

I attended two professional coaching programmes, in Greece and in Belgium, and I am certified as Professional Certified Coach (PCC) by the International Coach Federation, having more than 750 hours of coaching experience.

In my free time I read as much as I can, I write short stories and travel.

Wednesday, 18 May 2011 03:45

Values & activities

Written by Administrator

HR PassportHR Passport was born as an idea by Dimitra Karatolou in 2006 and started its operations in the beginning of 2007, providing pioneer career coaching and self-marketing services in the Greek market. The initial logo was accompanied by the moto "We should not discount our dreams. We should pursue them!" Since 2009 HR Passport is actively involved in corporate training and executive coaching, adopting an innovative, 'challenge the obvious' approach. In 2011 another goal was achieved, the launch of open workshops and of the 'energy meetups!', three-hour workshops which combine group coaching, fun and networking.

As HR Passport grows and expands its activities, its vision remains the same and becomes stronger: through personal and professional development, through the enhancement of self-awareness and assertiveness to create a community of personal responsibility, innovation and active involvement in positive social changes.

Our career and our life go through constant changes. Like a kaleidoscope coaching and training shed light on dilemmas, hesitations and challenges, reflect strong points and areas for improvement and help us discover the side of our personality which is full of color, strength and creativity.

From our many years experience in one to one sessions the moto Dream, plan, act! arose.

One nurtures the other one and all three are crucial ingredients for any successful action.

Dream - Authentic emotion, the world of ideas and dreams which mirror forgotten needs, values and wishes. We may have forgotten to dream, but it is like riding a bicycle. We just need to get on it to remember again.

Plan – Strategic thinking comes to build through logic and knowledge short-term and long-term goals.

Act! – Authentic emotion meets strategic thinking and they are transformed into motivation and action. It is the time we observe and enjoy the fruits of our pursuits!

Until we meet in person... Dream, plan, act!

Wednesday, 18 May 2011 03:32

Home Page

Written by Administrator

HR Passport was born as an idea by Dimitra Karatolou in 2006 and started its operations in the beginning of 2007, providing pioneer career coaching and self-marketing services in the Greek market. Since 2009 HR Passport is actively involved in corporate training and executive coaching, adopting an innovative, 'challenge the obvious' approach. In 2011 another goal was achieved, the launch of open workshops and of the 'energy meetups!', three-hour workshops which combine group coaching, fun and networking.

As HR Passport grows and expands its activities, its vision remains the same and becomes stronger: through personal and professional development, through the enhancement of self-awareness and assertiveness to create a community of personal responsibility, innovation and active involvement in positive social changes.

Until we meet in person... Dream, plan, act!